Teknologi2019-01-02T18:41:16+00:00

Pulpkvalitet

I Gemidan Ecogi overvåger vi løbende kvaliteten af pulpen, og der tages regelmæssigt repræsentative prøver ud, som sendes til eksternt laboratorie for analyser for eventuelt miljøskadelige stoffer.

Tørret pulpprøve, der viser pulpens renhed

Affaldstyper

Ecogi er designet til at kunne behandle stort set alle organiske affaldstyper. I vort fuldskala produktionsanlæg har vi testet både kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) og usorteret restaffald fra husholdninger, og anlægget er i stand til at behandle affald med endog højt indhold af rejekt (op til ca. 20%).

KOD i grønne poser

KOD i papirsposer

Organisk erhvervsaffald

Kasserede fødevarer på dåse

Datooverskredne fødevarer

Ecogi-anlæggets opbygning

Ecogi teknologien er udviklet til behandling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) og organisk erhvervsaffald med højt indhold af fremmed elementer som fx fødevareemballager. Anlægget er designet med robuste komponenter, så det kan modstå de store udfordringer, som især dagrenovation byder på.