Nyhed

Ny aftale mellem Nordværk og Gemidan A/S styrker den regionale gennemslagskraft på affaldsområdet

Nordværk har netop underskrevet en aftale om udlejning af et større areal til affaldsvirksomheden Gemidan A/S til opførelse af et forbehandlingsanlæg til madaffald. Aftalen komplimenterer de øvrige aktiviteter på Nordværks matrikel i Aalborg Øst og styrker dermed den regionale gennemslagskraft på affaldsområdet.

Gennem aftaler og partnerskaber med private virksomheder indtager Nordværk en ny rolle, som understøtter etableringen af Nordjyllands Ressourcepark. Samarbejderne er desuden med til at skabe lokale løsninger og sikre arbejdspladser i Nordjylland.

”Netop samarbejder med private aktører er noget, vi har et stort fokus på i Nordværk. Det er med til at understøtte klimaaftalens intentioner om at skabe et grønt industrieventyr inden for cirkulær økonomi. Vi er glade for at kunne byde endnu en stærk samarbejdspartner velkommen i Nordjyllands Ressourcepark, hvor vi vil opnå synergieffekter ved at samle affaldsaktiviteter på samme matrikel,” fortæller Lisbeth Lauritsen, bestyrelsesformand i Nordværk.

Strategisk placering i Nordjylland

Det er netop Nordværks geografiske placering på Troensevej i Aalborg Øst, som har været afgørende for aftalen.

”Placeringen er nøje udvalgt ud fra vores ønske om at opnå endnu en strategisk placering i Nordjylland. Forbehandlingsanlægget i Aalborg sikrer, at vi arbejder henimod en markedsposition, hvor affaldet skal transporteres kortest vej. Ligeledes styrker det Gemidan-gruppens markedsposition at blive en del af en placering i en erhvervspark som ved Nordværk, hvor mange kompetencer kan hjælpes ad med den bedst mulige affaldsbehandling,” fortæller Rune Nyhuus, direktør i Gemidan A/S.

Gemidan A/S ejer i forvejen fire lignende forbehandlingsanlæg bl.a. i Frederikshavn, hvor madaffald fra bl.a. Nordværks ejerkommuner Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord håndteres og behandles. Udover det nye anlæg i Aalborg begynder Gemidan opførelsen af endnu et anlæg i Viborg til foråret.

Forbehandlingsanlæg i topklasse

Anlæggets teknologi er kendetegnet ved en stor fleksibilitet overfor stort set alle former for forskellige emballager og en stor robusthed over for fejlsorteringer i madaffaldet. Madaffaldet bliver på anlægget omdannet til en biopulp, der efterfølgende afsættes og energiudnyttes på et biogasanlæg. Restproduktet efter bioforgasning bliver anvendt som gødning. Processen sikrer, at alle ressourcer fra madaffaldet bliver udnyttet fuldt ud.

Om Nordjyllands Ressourcepark

Udover aftalen med Gemidan A/S er også Verdis A/S, som ejer og driver sorteringsanlægget til plast, metal og mad- & drikkekartoner, samt Meldgaard Miljø, der ejer farvesepareringsanlægget til sortering af mad- og restaffald, repræsenteret i Nordjyllands Ressourcepark.

Fakta om Nordværk

Nordværk er et affaldsfællesskab, som er ejet af seks nordjyske kommuner: Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. Fra 1. januar 2024 blev Nordværk Danmarks tredje største affaldsselskab og vækstede fra ca. 250 til ca. 500 medarbejdere. Nordværk servicerer 400.000 borgere i det nordjyske og er ansvarlig for affaldsindsamlingen og driften af genbrugspladserne i Hjørring Kommune, Aalborg Kommune, Brønderslev Kommune, Rebild Kommune og Jammerbugt Kommune.

Fakta om Gemidan A/S

Gemidan koncernen er en affaldsvirksomhed, som primært beskæftiger sig med ressourceudnyttelsen og forbehandling af mad- og organisk affald, samt behandlingen af have/parkaffald med en mobil maskinpark. Hos Gemidan gruppen er affald en vigtig ressource, som skal udnyttes. Derfor er ambitionerne også at stå stærkt i forbehandlingen af organisk affald på et nationalt niveau, med forbehandlingsanlæg, et på Sjælland, et på Fyn, et i Syddanmark, snart to i Nordjylland og et under opførelse i Midtjylland. I Gemidan-gruppen beskæftiges ca. 50 personer i skrivende stund.

For yderligere information, kontakt:

  • Lisbeth Lauritsen, bestyrelsesformand for Nordværk, tlf.: 4032 9660
  • Thomas Lyngholm, direktør i Nordværk, tlf.: 2086 2123 
  • Rune Nyhuus, direktør i Gemidan A/S, tlf.: 4019 1335