Teknologi

Pulpkvalitet

I Gemidan Ecogi overvåger vi løbende kvaliteten af pulpen, og der tages regelmæssigt repræsentative prøver ud, som sendes til eksternt laboratorie for analyser for eventuelt miljøskadelige stoffer.

Affaldstyper

Ecogi er designet til at kunne behandle stort set alle organiske affaldstyper. I vort fuldskala produktionsanlæg har vi testet både kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) og usorteret restaffald fra husholdninger, og anlægget er i stand til at behandle affald med endog højt indhold af rejekt (op til ca. 20% med fuld kapacitet).

  • KOD i grønne poser
  • KOD i papirsposer
  • Organisk erhvervsaffald
  • Kasserede fødevarer på dåse
  • Datooverskredne fødevarer

Ecogi-anlæggets opbygning

Ecogi teknologien er udviklet til behandling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) og organisk erhvervsaffald med højt indhold af fremmed elementer som fx fødevareemballager. Anlægget er designet med robuste komponenter, så det kan modstå de store udfordringer, som især dagrenovation byder på.

Teknisk opbygning af Ecogi anlægget