Gemidan Ecogi forbehandlingsanlæg kan fejre 5 års jubilæum ved AffaldPlus

Gemidan Ecogi 5 år ved AffaldPlus+

Et casestudy om salget af et Ecogi anlæg

Arbejdet begynder

Inden AffaldPlus købte et Ecogi anlæg af Gemidan Ecogi, så havde de ingen mulighed for behandling af det organiske affald, i deres tilhørende kommuner. Det har de nu. Nu er der gået fem år, hvor de har lært deres anlæg godt at kende, der er foretaget juste-ringer og ikke mindst, er der kommet et godt sparrings- og samarbejde op at stå mellem, de to virksomheder. Det hele begyndte engang i 2016, hvor Affald Plus sendte opgaven i udbud, Gemidan Ecogi vandt og i år, kan anlægget i Næstved fejre sit fem års jubilæum. Derfor har vi taget en snak med flere af de aktører, som var involveret i etableringen af anlægget i sin tid.

”Det var Gemidan Ecogi ´s første etablering af et anlæg, udenfor eget regi og det var en lærerig proces. Både i forhold til det konstruktionsmæssige og det projektmæssige. Vi blev bevidste om at være tro mod den måde, som vi ved folk fra Gemidan arbejder på. Det er ved at have en tæt kommunikation med kunden under et projekt som etableringen af et nyt forbehandlingsanlæg.” Tekniker Rene Poulsen, Gemidan Ecogi.

Kommunikation og vidensdeling

Vejen mod en succesfuld implementering

René Poulsens udtalelse afspejler vigtigheden af en tæt og direkte kommunikation mellem leverandør og kunde. For Gemidan Ecogi sikrer det at begge parter er enige om processerne og forstår, hvad der forventes af hinanden. Gemidan Ecogi var i stand til at opbygge denne relation med AffaldPlus, hvilket resulterede i en succesfuld implementering af Ecogi forbehandlingsanlægget. Tekniker René Poulsen, beskriver bygningsprocessen, som en ”lærerig proces”. Han siger: ”Mange ideer kom i spil, da tilbuddet gik igennem. Da vi i Gemidan både er maskinbyggere og affaldsbehandlere, havde AffaldPlus som kunde mange ideer, hvor vi havde nogle erfaringer fra tidligere anlæg og sammen kunne dele dem, i etableringen af deres forbehandlingsanlæg.”.

Ligeledes udtaler Danny Knudsen, projektleder ved Gemidan Ecogi; ”At arbejde med og ved AffaldPlus, var en stor læringsproces, da det var dygtige folk, vi samarbejdede med. Vi forsøger at tage erfaringer med videre og har internt ofte samtaler om, hvordan disse erfaringer kan udvikle virksomheden. Dette vil hjælpe os med at forbedre kundeoplevelsen og undgå trælse overleveringer”. Til trods for udfordringer i processen, har kunden sidenhen givet udtryk for, stor tilfredshed pga. den tætte dialog og værdsatte ærlighed omkring udfordringerne.

Kundens oplevelse

Hvad siger de ved AffaldPlus+?

Jeppe Sten Elvang, driftsleder ved AffaldPlus beskriver forbehandlingsanlægget, som brugervenligt og meget fleksibelt, han sagde:

”Det var en god måde at gøre det på, at Gemidan Ecogi drev det til at starte med i de tre måneder, og så overtog vi det bagefter. Så det har været rigtigt godt.”.

Kunden påpeger også, at en forkert start kunne have haft negative konsekvenser. Han nævner at: ”Vi har fundet ud af, at det også hænger sammen med en holdningsdannelse ved operatørerne. Hvis de overtager noget som egentlig bare kører, så er der mere positiv stemning fra dem.”.
Kunden mener at Ecogi anlægget er så effektivt, at det kun kræver minimal overvågning fra kontrolrummet og udtaler ”Når anlægget er startet op, så passer det sig selv. Derudover fortages der manuelle prøver. Det er et ganske lille operatørbehov der er.”.

Undervejs tillod vi os at spørge ind til driftsøkonomien efter købet, og om den havde været som forventet. Hertil kunne de svare nej. Den havde været bedre end forventet og de tilføjede at

”de løbende har kunne sænke behandlingsprisen. Vi har ikke taget de store spring, men gjort det gradvist. Jeg sidder hele tiden og skal forsøge at forudsige året, og hvor meget vi skal bruge og det har egentlig været fint. Der har vi også nogle gange kunne lave nogle investeringer i de penge der egentlig var sat af til noget andet.”.

At Gemidan Ecogis kunde formår at skabe overskud og dermed kan investere er en god nyhed i Gemidan Ecogi. Få indblik i hele denne casestudy, find den under downloads, her på hjemmesiden.