Firmaprofil

Historie

Udviklingen af Ecogi anlægget startede i 2009, da man i virksomheden KomTek fik en ide omkring at udvikle et anlæg til forbehandling af organisk affald med henblik på at producere biopulp til biogasanlæg.

Flere års udviklingsarbejde, støttet af Markedsmodningsfonden, samt drift siden 2012 betyder, at Ecogi anlægget i dag fremstår som et meget robust og driftssikkert anlæg med lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Pr. 1. Januar 2016 blev selskabet Gemidan Ecogi A/S stiftet og alle rettigheder omkring Ecogi anlægget er blevet overført til dette selskab.

Gemidan Ecogi A/S indgår i Gemidan koncernen og ejes 100% af Gemidan A/S

Mission og vision

Gemidan Ecogi’s mission er at sælge og levere anlæg (Ecogi) til optimal forbehandling af organisk affald til våd bioforgasning i primært biogasanlæg..

Vore kunder er offentlige myndigheder samt private selskaber, der beskæftiger sig med affaldsbehandling.

Ecogi anlægget er kendetegnet ved en stor fleksibilitet overfor forskellige emballager og en stor robusthed over for fremmedlegemer i affaldet. Samtidig sikrer Ecogi en optimal udnyttelse af gaspotentialet i det organiske affald og den dokumenterede renhed i pulpen gør at den kan udnyttes som gødning på markerne efter endt forgasning. Derved understøtter Ecogi den cirkulære økonomi.

Med udgangspunkt i denne mission er det visionen for Gemidan Ecogi at blive en markedsledende virksomhed inden for forbehandling af organisk materiale til biopulp. Biopulpens kvalitet skal være ”second to none” med hensyn til renhed og ensartethed.

Koncernstruktur

Gemidan A/S

Med hovedkontor beliggende i Nørresundby (DK). Gemidan er en entreprenør- og ingeniørvirksomhed, som er specialiseret i miljøteknik, genanvendelse, rådgivning sparring omkring miljøet samt drifts- og pladsoptimeringer. Kompostbehandlingsanlæg i Tulstrup og Holsted, samt Ecogi forbehandlingsanlæg i Holsted, Frederikshavn og Ølstykke. 

SWS A/S

Beliggende i Nr. Alslev (DK) og SWS (Special Waste Systems) har 20 års erfaring I behandling og destruering af farligt/fortroligt affald.

Gemidan Ltd

Beliggende i Whitchurch, Shropshire (UK): Gemidan Ltd beskæftiger sig med udnyttelse af ressourcer i affald.

Gemidan GmbH

Beliggende i Schwerin (DE) og beskæftiger sig med Trading aktiviteter, samt genanvendelse og udnyttelse af ressourcer i affald. 

Gemidan NMI AS

Beliggende i Kristiansand (NO). NMI (Norsk Miljø Industri) beskæftiger sig med affaldsbehandling.

Ecogi og den cirkulære bioøkonomi

I Gemidan Ecogi har en miljømæssig ansvarlig behandling af affaldet altid haft højeste prioritet. Affald er ikke kun affald for os, det er en vigtig ressource, som efter vor mening bør energiudnyttes og føres tilbage til det økologiske kredsløb. Straks fra idriftsættelsen af Ecogi-anlægget har vi lagt vægt på at dokumentere renheden af vor pulp gennem et omfattende dokumentations- og analysearbejde. Det vi siger skal svare til det vi gør. Derudover har vi en reel bekymring for miljøet og fremtiden for vor klode. Efter vor mening kan ingen kunstige gødningsprodukter stå mål med den humus som er resultat af behandlingen af det organiske affald i Ecogi med efterfølgende energiudnyttelse i et biogasanlæg.